Skip to content
Home » Privacy Policy

Privacy Policy

Această politică de confidențialitate definește modul în care noi, Win & Win Car Rental, colectăm, utilizăm și stocăm datele tale personale atunci când accesezi sau interacționezi cu site-ul nostru www.winrentacar.ro
În acest document vei afla care sunt datele pe care le colectăm și prelucrăm sau pe care ni le-ai pus la dispoziție prin accesarea www.rent-acarcluj.ro (Website-ul).
În continuare, ne vom referi colectiv la URL-urile de mai sus cu denumirea de “website-ul” / “site-ul”.

Persoana vizată pentru informarea căreia am creat această pagină de confidențialitate este orice utilizator al website-urilor și ne vor referi în continuare la aceasta prin “tu”.
Această Politică de confidențialitate este aplicabilă din data de 24.05.2018, in temeiul legal nr. 190/2018 GDPR in Romania.

Cuprins

 1. Cine suntem
 2. Ce date prelucram
 3. Cum colectăm aceste date
 4. De ce sunt colectate aceste date
 5. Cine procesează datele colectate
 6. Partajarea datelor tale personale
 7. Pentru cât timp îți sunt stocate datele
 8. Cum sunt protejate informațiile tale cu caracter personal
 9. Care sunt drepturile tale
 10. Informații detaliate despre procesarea datelor tale personale
 11. Transferul datelor cu caracter personal
 12. Confidențialitatea minorilor
 13. Modificări în politica de confidențialitate
 14. Definiții

1. Cine suntem

Win & Win Car Rental este un brand care funcționează în conformitate cu legile din România, înregistrat la Oficiul Registrului Comerșului de pe lângă Tribunalul Cluj.

Adresa email de contact: office@rentacarcluj.ro
Număr de telefon:  0744263568
Orar: Luni – Vineri, intervalul orar 8-20.
Timp de preluare a mesajelor/ răspuns la email: aproximativ 24 ore.

2. Ce date prelucrăm la Win rent a car

În funcție de natura și scopul interacțiunii cu Win & Win Car Rental (completarea formularului de contact, completarea chestionarului de satisfacție, înregistrarea unei rezervări sau orice conversație telefonică), este posibil să colectăm următoarele tipuri de date:
Adresa ta de email este necesară în toate formularele noastre, în mod specific dacă dorești:

 • Să creezi un cont
 • Să completezi și să trimiți formularul de contact
 • Să completezi și să trimiți chestionarul de satisfacție
 • Date legate de identitatea ta, precum nume, prenume, adresa de email și număr de telefon, sex, numele companiei, profesie, adresă, oraș, țară, domeniu de activitate, număr de angajați și poziție geografică.
 • Date legate de navigare – date legate de modul în care folosești website-urile, incluzând: adresa IP, browser folosit, durata navigării, istoricul căutărilor, sistem de operare folosit, limba și pagini vizualizate.
 • Date despre vizitele tale în site-uri: acestea pot include URL-uri complete, secvența de click-uri către, prin și de la website-ul nostru, informații sau produse vizualizate / căutate, durata vizitelor pe anumite pagini, informații privind interacțiunea cu paginile (ex. derularea, click-urile, trecerile de mouse), date despre comportamentul utilizatorilor.
 • Date despre rețele de socializare folosite în momentul în care utilizezi funcționalitățile noastre.

3. Cum colectăm aceste date

Datele tale pot fi colectate în diferite moduri.
Pot fi colectate direct când comunici cu noi prin intermediul creării unui cont nou, când completezi orice alt tip de formular din site sau când descarci resurse.
De asemenea, îți colectăm datele când comunici cu Win & Win Car Rental prin email sau telefon.
Win & Win Car Rental colectează date și indirect, prin intermediul cookie-urilor și a marcatorilor.
Te rugăm să citești Politica de cookies care a fost creată pentru a te ajuta să înțelegi mai ușor această tehnologie, precum și modul în care o folosim în site-urile noastre.

4. De ce sunt colectate aceste date

Win & Win Car Rental colectează și folosește datele tale personale:

 • Pentru a-ți afișa website-ul și conținutul acestuia;
 • Pentru a-ți permite să rezervi/ închiriezi un autovehicul;
 • Pentru a-ți permite să ne contactezi;
 • Pentru a-ți oferi produsele și serviciile pe care le-ai cerut;
 • Pentru a te anunța asupra noutăților și schimbărilor legate de website și gama de produse /servicii Win & Win Car Rental;
 • Pentru a ne susține drepturile și obligațiile stipulate în contractele semnate cu utilizatorii, precum și alte obiective legale;

Folosim cookie-uri și marcatori pentru:
A îmbunătăți experiența ta în site-uri, precum:

 • Recunoașterea dispozitivului tău, astfel încât să nu fi nevoit să introduci aceleași informații de mai multe ori la rând pentru același scop;
 • Recunoașterea numelui de utilizator și a parolei pe care ni le-ai oferit odată, pentru a nu fi nevoit să le introduci din nou în fiecare pagină care cere aceste informații.

A analiza traficul și datele din site-uri pentru:

 • Măsurarea numărului de utilizatori astfel încât să facem site-ul mai ușor de folosit și să răspundă mai rapid cererilor tale;
 • Evaluarea comportamentului tău de navigare și accelerarea căutărilor tale;
 • A ne ajuta să înțelegem mai bine cum ne folosești site-ul, astfel încât să îl îmbunătățim.

Utilizarea informațiilor tale în modurile descrise mai sus este permisă de legea aplicabilă în domeniul protecției datelor, pentru că este:

 • Necesară pentru interesele noastre legitime în urmărirea scopurilor descrise mai sus iar interesele tale de confidentialitate nu prevalează asupra acestora, în niciunul dintre cazuri (de exemplu, pentru îndeplinirea obligațiilor și drepturilor dintr-un contract, inclusiv Termeni și Condiții)
 • Necesară în unele cazuri pentru a ne îndeplini responsabilitățile legale, cum ar fi prezentarea de informații autorităților sau organismelor de reglementare
 • Necesară în unele cazuri pentru îndeplinirea unei sarcini în interes public, pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor în instanță sau în cazul în care prelucrarea se referă la informații cu caracter personal aflate evident în domeniul public
 • În circumstanțe limitate, procesate exclusiv cu consimțământul tău pe care îl obținem periodic, cum ar fi atunci când optezi să primești comunicări de marketing sau pe email.

5. Cine prelucrează datele colectate

Datele tale sunt prelucrate de către angajații Win & Win Car Rental delegați cu:

 • Administrarea site-ului
 • Administrarea clientilor și a cererilor lor
 • Sarcini legale

Win & Win Car Rental, ca operator de date, am luat toate măsurile de securitate necesare pentru a preveni accesul neautorizat, dezvăluirea, modificarea sau distrugerea neautorizată a datelor.
Prelucrarea datelor se realizează folosind computere și/sau instrumente IT, urmând procedura internă în scopul clar specificat și acceptat de către utilizator.

6. Partajarea datelor tale personale

Nu vindem datele tale cu caracter personal către terțe părți.
Pe lângă operator, în anumite situații, datele pot fi accesibile pentru terțe părți precum furnizori de servicii, operatori de transport, furnizori de hosting, companii IT, numite, dacă este necesar, ca persoane împuternicite de Operator.
Acestea sunt obligate prin contract să mențină confidențialitatea datelor și să le folosească exclusiv în scopul pentru care le-au fost furnizate.
Lista acestor terțe părți poate fi cerută de la Win & Win Car Rental în orice moment.
În ultimul rând, am putea dezvălui datele tale:

 • În situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, ca urmare a participării lor la diverse concursuri și campanii promoționale organizate de Win & Win Car Rental prin intermediul website-ului
 • Pentru a ne conforma unor mandate legale, legi și proceduri legale, inclusiv cereri din partea autorităților de reglementare
 • Dacă se consideră că divulgarea este necesară sau potrivită pentru protejarea drepturilor, proprietății sau securității Win & Win Car Rental, a clienților noștri sau a altor părți interesate. Această divulgare include schimbul de informații cu alte companii sau organizații în scopul protejării împotriva fraudelor sau falsificărilor.

Link-urile către site-uri și terțe părti
Website-ul nostru ar putea conține link-uri către diverse site-uri, platforme și rețele de socializare administrate de terțe părți pe propriile servere, organizații și companii asupra cărora Win & Win Car Rental nu are control.
Prin urmare, sub nicio circumstanță nu putem fi considerați responsabili pentru modul în care datele sunt colectate și prelucrate de către aceste terțe părți.
Îți recomandăm să citești politicile de confidențialitate aplicabile pentru orice terță parte către care ar putea direcționa link-urile noastre, astfel încât să înțelegi cum îți sunt folosite datele personale de către acestea.

7. Pentru cât timp îți sunt stocate datele

Win & Win Car Rental păstrează datele tale personale doar pentru perioada necesară pentru scopurile explicate la articolul 4.
Perioada de stocare variază în funcție de datele în chestiune, deoarece poate fi afectată de natura și scopul colectării lor. De asemenea, anumite obligații legale stipulează o anumită perioadă de stocare.
Când contactezi Win & Win Car Rental folosind orice metodă de contact (email, număr de telefon, formular de contact), datele tale vor fi stocate până la exercitarea dreptului de opoziție, începând de la data ultimei interacțiuni cu Win & Win Car Rental, apoi vor fi șterse.
Când ești clientul nostru pe platforma, îți prelucrăm datele personale pe toată durata raporturilor contractuale și ulterior conform obligațiilor legale care revin în sarcina Win & Win Car Rental (în cazul documentelor justificative financiar-contabile, termenul de păstrare prevazut de lege este de 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).
Dacă ne contactezi pentru a deveni partener sau afiliat, datele tale vor fi stocate pentru întreaga durată a contractului și pentru cinci (5) ani începând din momentul terminării contractului.
Datele colectate folosind cookie-uri sau marcatori vor fi stocate pentru până la șase (6) luni pentru cookie-uri și marcatori de monitorizare a audienței și până la treisprezece (13) luni pentru alte tipuri.

8. Cum sunt protejate informațiile tale cu caracter personal

Datele tale personale sunt stocate pe servere securizate, protejate de firewalls și software antivirus.
Cu toate acestea, date fiind caracteristicile intrinseci ale internetului, noi nu îți putem garanta securitatea optimă a informațiilor schimbate prin intermediul acestei rețele.
Ne străduim să îți protejăm datele însă nu îți putem garanta securitatea absolută a informațiilor pe care le trimiți către website-uri. Prin aceasta esti de acord că ne furnizezi datele tale pe propriul risc.
De asemenea, esti de acord ca responsabilitatea securității datelor tale personale este și a ta, în mod egal. Pentru început, ești responsabil pentru păstrarea confidențialiății parolelor și a altor mijloace de autentificare folosite pentru a accesa website-urile noastre.

9. Care sunt drepturile tale

În condițiile prevăzute de legislație, în calitate de persoană vizată, beneficiezi de următoarele drepturi:

 • Dreptul să îți retragi consimțământul în orice moment. Îți poți retrage consimțământul asupra prelucrării datelor tale personale în orice moment, chiar dacă ni l-ai oferit înainte.
 • Dreptul să te opui prelucrării datelor. Ai acest drept prin transmiterea unei solicitări în orice moment, din motive legate de situația particulară în care te afli, ca datele care te vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al Win & Win Car Rental sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care Win & Win Car Rental poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; de asemenea, dreptul la opoziție poate fi exercitat in orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele care te vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • Dreptul să îți accesezi datele. Utilizatorii au dreptul de a afla dacă proprietarul le procesează datele, dreptul de a obține divulgarea anumitor aspecte privind prelucrarea și dreptul de a obține o copie a datelor aflate în proces de prelucrare.
 • Dreptul la rectificare. Utilizatorii au dreptul de a verifica acuratețea datelor lor personale și de a cere să fie actualizate sau corectate.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării. Utilizatorii au dreptul, în anumite condiții, să restricționeze prelucrarea datelor lor. În acest caz, proprietarul nu va procesa datele respective pentru niciun alt scop decât stocarea lor.
 • Dreptul la ștergerea datelor. Acest drept este aplicat în anumite condiții: dacă datele nu mai sunt necesare în îndeplinirea scopului pentru care au fost colectate, dacă a fost retras consimțământul, dacă s-a exercitat dreptul de opunere, dacă au fost prelucrate ilegal, pentru respectarea unor obligații legale sau au fost colectate în legatură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul.
 • Dreptul la portabilitatea datelor. Utilizatorii au dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, comun și ușor de citit dar și dreptul ca aceste date să fie transmise de către Win & Win Car Rental către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.
 • Dreptul de a te adresa Autoritătii Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competențe.

În conformitate cu articolul 12.6 al GDPR, când îți exerciți oricare dintre aceste drepturi, Win & Win Car Rental, ca operator de date, își rezervă dreptul de a cere o dovadă a identității tale. Te rugăm să fii conștient că datele cerute pentru dovedirea identității vor fi șterse imediat ce îți răspundem la cerere.
Suntem obligați să îți răspundem în interval de o (1) luna la toate cererile de exercitare a acestor drepturi. Această perioadă poate fi extinsă la două (2) luni pentru cererile complexe sau cu un volum foarte mare.
Informațiile furnizate precum și măsurile luate în exercitarea drepturilor mai sus menționate îți sunt oferite de Win & Win Car Rental în mod gratuit. Cu toate acestea, în cazul în care cererile sunt nefondate sau excesive (repetitive), putem fie să îți percepem o taxă fie să refuzăm cererea.

10. Informații detaliate despre procesarea datelor tale personale

Datele tale personale sunt colectate pentru următoarele scopuri și folosind următoarele servicii:

Analytics
Google Analytics
Este un serviciu de analiză web furnizat de Google. Acesta monitorizează utilizarea website-urilor pentru a crea rapoarte și ne ajută să îmbunătățim experiența utilizatorilor în pagini.
Tip de date personale colectate: Cookies și date privind utilizarea site-ului.
Loc de prelucrare: SUA – Politica de confidentialitate

Facebook Ads Conversion Tracking
E un serviciu furnizat de Facebook care conectează datele din reclamele Facebook cu acțiunile realizate de utilizatori în site-uri.
Tip de date personale colectate: Cookies și date privind utilizarea site-ului
Loc de prelucrare: SUA – Politica de confidentialitate

Google AdWords Conversion Tracking
E un serviciu furnizat de Google care conectează datele din sistemul de publicitate Google cu acțiunile realizate de utilizatori în site-uri.
Tip de date personale colectate: Cookies și date privind utilizarea site-ului.
Loc de prelucrare: SUA

YouTube video widget
Este un serviciu de vizualizare conținut video furnizat de Google care ne permite să adaugăm conținut de tip video în paginile web.
Tip de date colectate: Cookies și date privind utilizarea site-ului
Loc de prelucrare: SUA

Tag Management
Google Tag Manager
Este un serviciu de administrare centralizată a tag-urilor furnizat de Google.
Tip de date colectate: Cookies și date privind utilizarea site-ului.
Loc de prelucrare: SUA – Politica de confidențialitate
Management baza de utilizatori
Transferul datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal furnizate către Win & Win Car Rental pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

Contactarea utilizatorului
Număr de telefon
Utilizatorii care ne furnizează numărul de telefon pot fi contactați cu scop comercial sau promoțional, precum și pentru a primi răspunsuri și asistență la cererile trimise.
Tip de date personale colectate: Număr de telefon
Formular de contact
Prin completarea formularul de contact existent pe site-uri, utilizatorii își oferă consimțământul pentru ca site-urile să folosească aceste detalii pentru a răspunde la cererile de informații, oferte sau alte tipuri de cereri indicate prin subiectul formularului.
Tip de date personale colectate: Nume, prenume, adresa de email, număr de telefon (inclusiv alte date personale introduse in mesaj pe care le transmiți benevol)
Comentarii
Serviciile de comentarii la conținut îți permit să creezi și să publici comentarii la conținutul de pe site-uri.
În funcție de setările proprietarului, se poate să publici inclusiv comentarii sub anonimat. Daca există o adresă de email printre celelalte date personale furnizate, poate fi folosit pentru a trimite notificări privitoare la noi comentarii pentru același conținut. Tu ești exclusiv responsabil pentru conținutul comentariilor tale.

12. Confidențialitatea minorilor

Win & Win Car Rental nu contactează cu bună știință sau nu colectează informații de la persoane cu vârsta sub 18 ani. Website-urile nu au ca scop solicitarea de informații de orice fel de la persoane cu vârsta sub 18 ani.
Dacă printr-o eroare intrăm în posesia unor astfel de informații și suntem înștiințați de acest lucru, vom obține consimțământul parental adecvat pentru a utiliza aceste informații sau, în cazul în care nu este posibil, vom sterge informațiile de pe serverele noastre.
Dacă dorești să ne anunți primirea de informații despre persoanele cu vârsta sub 18 ani, te rugăm să ne trimiți un email la officewinrentacar@gmail.com.

13. Modificări în politica de confidențialitate

Ne rezervăm dreptul de a modifica această politică de confidențialitate. În cazul unor modificări majore pe viitor vei fi înștiințat pe email (dacă este posibil) sau prin afișarea unui mesaj specific pe site.

14. Definiții

Date cu caracter personal – orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă.
Prelucrare – orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal sau seturi de date cu caracter personal.
Persoana vizată – persoane fizice ale căror date sunt prelucrate
Operator de date personale (Data Controller) – orice organizație, persoană sau organism care determină scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal, controlează datele și este responsabil pentru acestea.
Împuternicit (Data Processor) – procesează datele în numele unui operator
Consimțământ – încuviințarea “liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate” din partea unei persoane, prin care aceasta își exprimă acordul privind prelucrarea datelor sale personale pentru unul sau mai multe scopuri, fie printr-o declarașie, fie printr-o acțiune afirmativă clară.
GDPR – Regulamentul General privind protecția datelor (GDPR) a fost adoptat ca Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016. Se aplică direct în fiecare stat membru UE, fără a fi nevoie de o legislație de punere în aplicare.
Terți – orice persoană fizică sau juridică (autoritate publică, agenție sau orice alt organism), în afara de persoana vizată, operatorul, împuternicitul și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau împuternicitului, sunt autorizate să proceseze datele.
Pentru orice întrebari suplimentare referitoare la modul în care prelucrăm datele cu caracter personal sau pentru a-ti exercita drepturile menționate mai sus, te rugăm să ne trimiți un email la adresa officewinrentacar@gmail.com .
Această pagină web folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații legate de modul de funcționare și folosire a acestor fișiere, te rugăm să accesezi următorul link: Politica cookie-urilor.Aceasta politică de confidențialitate definește modul în care noi, Win & Win Car Rental, colectăm, utilizăm și stocăm datele tale personale atunci când accesezi sau interacționezi cu site-ul nostru www.rent-acarcluj.ro