Sari la conținut
Acasa » Conditii de inchiriere

Conditii de inchiriere

Acte necesare pentru încheierea contractului de închiriere

Cel mai important lucru pe care trebuie să îl aveți în vedere atunci când doriți să închiriați un autoturism este că trebuie să aveți la dumneavoastră toate documentele necesare pentru întocmirea contractului de închiriere.
Contractul de închiriere se va întocmi doar pe baza documentelor fizice, iar permisele expirate sau provizorii nu vor fi acceptate.

Permis de conducere valabil/ permis de conducere internațional valabil.

Carte de identitate sau Pașaport.

Modalități de plată

Contravaloara contractului de închiriere se poate plăti prin:

Plată numerar: la preluarea autoturismului. RON, EURO, USD sau alte monede convertibile la cursul BNR din ziua plății.

Plată cu cărți de credit: Visa, MasterCard, American express.

Clientul are obligația

Să aibă vârsta între 21 si 70 de ani;

Să dețină permis de conducere valabil de cel puțin 1 an;

Să anunțe compania Win Rent a Car cu privire la programul de zbor (eventuale întârzieri);

Să respecte toate reguliile de circulație în vigoare atât pe teritoriul României cât și înafara țării;

Clientul se obligă să nu conducă în afara granițelor și teritoriului României, fără acordul prealabil scris al companiei;

Să nu conducă mașina sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe interzise de lege;

Să anunțe compania Win Rent a Car Cluj dacă autovehiculul închiriat  are probleme tehnice;

Să nu  execute lucrări asupra autovehiculelor  închiriate fără acordul în prealabil de la Win & Win Car Rental;

Să nu permită supraîncărcarea autovehiculului  (nr. de locuri sau greutate) peste limitele maxime admise în cartea de identitate a  autovehiculului;

Să nu transporte pasageri contra unor sume de bani sau alte recompense materiale;

Să nu împingă sau să tracteze orice vehicul, remorcă sau alte obiecte;

Să transporte animalele de companie de talie mică doar în cuști speciale. Transportul animalelor de talie mare este interzisă;

Clientul nu poate sub nici o formă să vândă, închirieze sau să garanteze cu autoturismul. Îi este interzis să folosească autoturismul în scopuri ilicite/ilegale, cum ar fi contrabanda, transportul ilegal de articole sau bunuri, furtul, etc;

În cazul unui accident cauzat de către client și în care autovehiculul  este avariat, clientul se obligă să returneze autovehiculul  la sediul Win & Win Car Rental.

Să nu permită degradarea sau distrugerea anvelopelor, acestea nefiind asigurate.

Să nu participe cu autovehiculul la competiţii automobilistice şi alte teste;

Să nu părăsească autovehiculul cu cheile în contact sau cu uşile/geamurile/portbagajul deschise;

Să nu conducă autovehiculul decat pe drumurile publice (naţionale şi judeţene) fiindu-i interzisă cu desăvârşire deplasarea pe drumuri forestiere sau care nu apar pe harta oficială, în caz contrar va suporta integral daunele produse autoturismului  închiriat;

Să plătească toate amenzile și sancțiunile primite pe perioada contractului de închiriere;

Să nu fumeze în interiorul autovehiculului;

Să înapoieze documentele, cheile autoturismului și alte accesorii în aceleași condiții în care i-au fost predate. Deteriorarea, distrugerea sau dispariția oricărui lucru mai sus menționat, îl obligă pe client să suporte cheltuilile necesare redobândirii acestora;

Să nu folosească autovehiculul pentru taximetrie, transport alternativ – ridesharing (ex. Uber, Bolt, Bla Bla Car etc.), școala de șoferi, activități de împingere sau tractare, antrenamente, concursuri, în scopul transportării unor substanțe periculoase sau activități ilegale, care pot deteriora starea autovehiculului, precum și să nu ii dea nicio altă destinație, alta decât pentru transport de persoane în regim de închiriere. În cazul în care autoturismul închiriat este pus sub sechestru sau distrus/deteriorat de către autorități sau client, în urma folosirii lui pentru obținerea unor foloase necuvenite din transportul unor obiecte sau substanțe interzise, clientul se află răspunzător de întreaga contravaloare a autovehiculului.

Win & Win Car Rental are obligația

1. De a preda autoturismul închiriat curat, spălat și dezinfectat (confrom măsurilor sanitare în vigoare- Covid 19)

2. Să pună la dispoziția clientului toate actele necesare, (RCA, rovinieta, Inspecție Tehnică Periodică) valabile și taxele obligatorii, achitate, pe teritoriul României, în prețul de închiriere a autoturismului.

3. Compania Win & Win Car Rental are obligația să înlocuiască un autovehicul care se defectează, în cel mai scurt timp posibil, din momentul în care compania a fost anunțată.

Tarife – Garanție

Tarifele se pot modifca în funcție de numărul de zile pentru care se dorește închirierea unui autovehicul.

Tarifele pot să difere în funcție de kilometrii parcurși, perioada de închiriere.

Garanția pentru fiecare autovehicul închiriat pe teritoriul României de la compania Win & Win Car Rental, începe de la 100 Euro, sumă care se returnează în momentul predării, dacă sunt respectate termenele si condițiile contractuale.

Garanția variază în funcție de vârsta clientului și tipul autovehiculului ales.

Plata și garanția se face integral la semnarea contractului de închiriere.

Toate prețurile prezentate conțin TVA.

Taxa pentru șoferii adiționali va fi de 70 RON/utilizator.

În momentul predării autovehicului de către client dacă se regăsesc urme, detetriorări sau miros de fum de țigară în mașină, clientului i se va solicita achitarea unei taxe suplimentare de 250 RON.

Excluderi de la  Garanție

Clientul devine responsabil și răspunde de repararea și plata daunelor colaterale în următoarele situații:

nerespectarea obligațiilor prevăzute în secțiunea “Obligațiile Clientului”;

dacă clientul a alimentat autoturismul cu alt carburant decât cel indicat de producător (notat în certificatul de înmatriculare), acest fapt atrage după sine obligația clientului de a suporta integral costul de tractare, reparație, realimentare corespunzătoare și perioada cât autoturismul este imobilizat în service din cauza daunelor produse.

pierderea sau deteriorarea actelor autovehiculului închiriat, cheilor sau accesoriilor;

deteriorarea habitaclului: murdărire excesivă, pătarea scaunelor sau deteriorarea lor;

avarierea părții inferioare și implicit a subansamblelor autovehiculului, reprezentând elemenetele de sub mașină: scut, toba, baia de ulei s.a;

alimentarea cu alt combustibil decât cel prevăzut în cartea de identitate a autovehiculului;

deteriorarea jantelor, capacelor sau a anvelopelor;

deteriorarea parțială sau totală provocată ca urmare a fumatului în interiorul autovehiculului sau în timpul aflării acesteia în apropierea mediilor inflamabile.

Asigurare

Toate mașinile închiriate beneficiază de Asigurare auto Obligatorie și Rovinieta. Acestea sunt valabile doar pe teritoriul României.

Nu se vor oferi despăgubiri dacă:

Se va avaria autovehiculul  datorate unei actiuni deliberate sau neglijente;

Se va avaria autovehiculul ca urmare a unor accidente deliberate și a celor cauzate de conducerea sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe care scad capacitatea de a conduce;

Se vor produce avarii ca urmare a accidentelor  în care autovehiculul a fost folosit la competiții automobilistice, taximetrie, ridesharing;

Daca în momentul producerii accidentului  urmat de pagube, la volanul autoturismului se afla altă persoană decât una din cele menționate în contract ( dacă autovehiculul este condus de către persoane pentru care compania nu și-a dat acceptul); 

Predarea și Preluarea autoturismului

Autovehiculul  închiriat se predă și se preia curată și cu cantitatea de combustibil care a fost în rezervor în momentul semnarii contractului de inchiriere.(nivelul combustibilului se notează în contractul de închiriere).

Dacă din anumite considerente nu reușiți să înapoiați autoturismul închiriat curat, se va percepe o taxă de spalare, echivalentă la 50 RON.

În cazul în care la restituire, autovehiculul necesită mai mult decât procedura standard de spălare pentru readucerea la starea anterioară închirierii, clientul este de acord cu plata unei taxe suplimentare de   250 RON.

Predarea-Preluarea autovehiculului se face pe toată raza Municipiului Cluj-Napoca gratuit în timpul programului de lucru (08:00 – 20:00). În afara programului se va percepe o taxă suplimentară de 50 RON.

Pentru desfășurarea în condiții cât mai bune a preluării autoturismului închiriat, clientul este rugat să contacteze compania Win & Win Car Rental cu cel puțin 2 ore înainte de predarea autovehiculului. Dacă predarea se face între orele 01:00 – 08:00, vă rugăm să ne contactați cu o zi înainte.

La o întârziere mai mare de 3 (trei) ore față de momentul specificat pentru returnarea autoturismului închiriat, Win & Win Car Rental își rezervă dreptul de a informa Poliția despre furtul autoturismului închiriat, excepție făcând cazul în care CLIENTUL notifică Win & Win Car Rental despre dorința sa de a prelungi perioada de închiriere.

Prima oră de întârziere față de ora returnării este gratuită. Întârzierea cu mai mult de 2 ore se sancționează cu echivalentul unei noi zile de închiriere.

La preluarea autoturismului închiriat, clientul are posibilitatea de a solicita scaun de copil începând de la vărsta de un an până la 7 ani.

Compania Win & Win Car Rental nu poate fi făcută răspunzătoare pentru eventualele obiecte uitate în autovehicul de către client și care nu au fost identificate la preluarea autovehiculului închiriat.

Accidente, pagube, furt

Clientul este de acord să protejeze interesele proprietarului şi ale companiei sale de asigurări în caz de accident, furt sau pagube ale autovehiculului prin:

Obţinerea numelor şi adreselor părţilor implicate şi a martorilor.

Neabandonarea autovehiculului fără luarea măsurilor necesare pentru paza sa.

Anunţarea companiei Win & Win Car Rental prin telefon, în maxim 1 oră de la producerea oricărui incident.

Documentele ce trebuie obţinute în caz de accident, pagube sau furt:

Raportul Poliţiei cu semnătura ofiţerului ce a redactat raportul şi ştampila secţiei de poliţie (obligatoriu, specificarea conducerii sau nu sub influenţa alcoolului) sau cea de-a doua anexă pentru compania de asigurări cu semnătura ofiţerului ce a redactat documentul şi ștampila secţiei de poliţie.

Autorizaţia de Reparaţie cu semnătura ofiţerului ce a redactat documentul şi ştampila secţiei de poliţie.

Fără prezentarea documentelor de mai sus, sau în cazul în care clientul a încălcat legile româneşti sau codul rutier român sau vreunul dintre punctele acordului de închiriere, clientul rămâne responsabil pentru toate pagubele, costurile şi pierderile cauzate companiei Win & Win Car Rental.

Dacă daună are autor necunoscut clientul are obligația de a obține, înainte de restituirea mașinii, Autorizatia de Reparație de la Organele de Poliție.

În cazul unui accident în care a fost lovit un animal clientul are obligația să anunțe Organele de Poliție de îndată ce s-a produs accidentul.

În toate cazurile descrise anterior, clientul are obligația de a verifica completarea corectă atât a Constatării Amiabile, cât și a Autorizației de Reparație și Procesului Verbal eliberate de Organele de Poliție.


În caz de daună, clientul este responsabil de întreaga valoare a reparațiilor, costurilor de imobilizare și a costurilor generate de lipsa de folosință a autovehiculului închiriat.

Încetarea contractului :

La expirarea duratei contractului de închiriere, dacă părţile nu hotărăsc prelungirea acestuia;

Printr-un acord scris al părților, înainte de termen.

Orice litigiu izvorât din acest contract sau în legatură cu acesta, inclusiv validitatea, interpretarea, executarea sau desființarea lui se va soluționa în prealabil pe cale amiabilă iar, în caz contrar, de către instanțele judecătorești de pe raza municipiului Cluj-Napoca.